همکاری با ما

حداکثر حجم رزومه 5MB و فقط در فرمت PDF

در ارتباط باشید

 

آدرس : ایران . مازندران. ساری. خیابان قارن، قارن ۱۶ (آزادگان) ساختمان وکیل، طبقه ۵

تماس : ۱۰۰۴۹-۳۳۳-۰۱۱

 info@itfp.ir : ایمیل